Циклус ДРУШТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

АРХИТЕКТУРА У НОВОМЕДИЈСКИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

ГРАД ПОТРОШЊЕ 

Промене у морфологији градских простора под утицајем конзумеризма

Предавач др Светлана Батарило

Сведоци смо великих и брзих промена које се дешавају у модерном граду као последица утицаја одређених аспеката феномена конзумеризма – константно увођење нових форми простора потрошње изазива промене у морфологији, али и у друштвености града. Ове промене посматрамо унутар културалног контекста који се најчешће објашњава као потрошачко друштво, где конзумеризам у смислу потрошње представља главну урбану преокупацију унутар савременог друштва, а шопинг најдоминантнију потрошачку активност са својом специфичном логиком и манифестацијом у простору. Морфолошке промене простора савременог града подразумевају настајање нових форми, али такође и трансформацију постојећих структура: структурне промене дешавају се услед сталног померања равнотеже између центра и периферије које је иницирано позиционирањем простора потрошње у зонама где као нове фокалне тачке постају генератори развоја или почетне фазе града. Промене се дешавају и на само сценографској размери града који као канал за комуникацију са потрошачима постаје простор за рекламирање – у контексту преваге симболичких вредности робе у односу на њену корисност, град и сам постаје роба која обезбеђује профит. Као центар потрошње, град представља и објекат те потрошње.
Промене друштвеног простора односе се на другачије поимање простора које се дешава са померањем равнотеже између јавних и приватних простора и са контролом простора – физичка контрола псеудо јавног простора у смислу приступа и правила понашања и виртуелна контрола простора посредством поседовања информација и знања – односно са све већом сегрегацијом на основу различитих могућности коришћења ових простора. Уз то, појава нових технологија и виртуелне реалности, као и појава нових виртуелних токова за одвијање потрошње, довели су до стварања контролисаног простора.

 

Улаз слободан