Ciklus DRUŠTVO I DIGITALNI MEDIJI

Hibridni klavir – novi instrument Made in Serbia

Za radoznalog naučnika nema veće radosti od učestvovanja u stvaranju novog, originalnog, potencijalno revolucionarnog proizvoda. Pošto srazmerno mali broj istraživanja zapravo dovede do nastanka novog, upotrebljivog produkta, zadovoljstvo je utoliko veće kada se ovaj cilj ostvari, praktično iz prvog pokušaja. Kao rukovodilac projekata Kvantna muzika i Izvan kvantne muzike, finansiranih kroz EU program Kreativna Evropa, imala sam sreću da prisustvujem nastanku hibridnog klavira – novog instrumenta, u potpunosti osmišljenog i razvijenog u Srbiji. Hibridni klavir je kombinacija tradicionalnog klavira i digitalnog sintisajzera sa analognim kontrolama, koje omogućavaju različite obrade akustičkih i digitalnih signala u realnom vremenu. Na ovom projektu susreli su se pijanisti, elektroinženjeri, stručnjaci za akustiku i kvantni fizičari, dok je moja uloga bila da obezbedim finansiranje čitavog projekta, ispratim sve faze razvoja ovog instrumenta, ali i da ga testiram i predstavim u javnosti. Ovom prilikom, predstaviću genezu hibridnog klavira, autorski tim koji je radio (i dalje radi) na njegovom razvoju i usavršavanju, različite prototipove instrumenta, njegove performanse; obrazložiću dosadašnju primenu ovog instrumenta, prvenstveno u okviru projekata Kvantna muzika i Izvan kvantne muzike, ali i ukazati na potencijalno veoma široke mogućnosti za njegovu masovnu primenu. Izlaganje će biti praćeno snimcima sa koncerata na kojima su pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović (LP Duo) demonstrirali mogućnosti upotrebe hibridnog klavira u savremenoj izvođačkoj praksi.

 

Dr Ivana Medić je viši naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU, rukovodilac njegovog glavnog projekta Identiteti srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira: tradicije, promene, izazovi (OI 177004) i rukovodilac međunarodnih projekata finansiranih kroz EU program Kreativna Evropa: Quantum Music (2015–2018) i Beyond Quantum Music (2019–2022). Ivana Medić je doktorirala na Univerzitetu u Mančesteru, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2010. godine. Od 2011. je gostujući istraživač koledža Goldsmiths Univerziteta u Londonu i jedan od koordinatora Studijske grupe za rusku i istočnoevropsku muziku pri Britanskoj asocijaciji za slavističke studije (REEM/BASEES). Objavila je četiri monografije, uredila četiri zbornika radova, a od 2017. godine je glavni i odgovorni urednik časopisa Muzikologija.

ivanamedic.com