Циклус ДРУШТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

Хибридни клавир – нови инструмент Made in Serbia

За радозналог научника нема веће радости од учествовања у стварању новог, оригиналног, потенцијално револуционарног производа. Пошто сразмерно мали број истраживања заправо доведе до настанка новог, употребљивог продукта, задовољство је утолико веће када се овај циљ оствари, практично из првог покушаја. Као руководилац пројеката Квантна музика и Изван квантне музике, финансираних кроз ЕУ програм Креативна Европа, имала сам срећу да присуствујем настанку хибридног клавира – новог инструмента, у потпуности осмишљеног и развијеног у Србији. Хибридни клавир је комбинација традиционалног клавира и дигиталног синтисајзера са аналогним контролама, које омогућавају различите обраде акустичких и дигиталних сигнала у реалном времену. На овом пројекту сусрели су се пијанисти, електроинжењери, стручњаци за акустику и квантни физичари, док је моја улога била да обезбедим финансирање читавог пројекта, испратим све фазе развоја овог инструмента, али и да га тестирам и представим у јавности. Овом приликом, представићу генезу хибридног клавира, ауторски тим који је радио (и даље ради) на његовом развоју и усавршавању, различите прототипове инструмента, његове перформансе; образложићу досадашњу примену овог инструмента, првенствено у оквиру пројеката Квантна музика и Изван квантне музике, али и указати на потенцијално веома широке могућности за његову масовну примену. Излагање ће бити праћено снимцима са концерата на којима су пијанисти Соња Лончар и Андрија Павловић (LP Duo) демонстрирали могућности употребе хибридног клавира у савременој извођачкој пракси.

Др Ивана Медић је виши научни сарадник Музиколошког института САНУ, руководилац његовог главног пројекта Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (ОI 177004) и руководилац међународних пројеката финансираних кроз ЕУ програм Креативна Европа: Quantum Music (2015–2018) и Beyond Quantum Music (2019–2022). Ивана Медић је докторирала на Универзитету у Манчестеру, Уједињено Краљевство, 2010. године. Од 2011. је гостујући истраживач колеџа Goldsmiths Универзитета у Лондону и један од координатора Студијске групе за руску и источноевропску музику при Британској асоцијацији за славистичке студије (REEM/BASEES). Објавила је четири монографије, уредила четири зборника радова, а од 2017. године је главни и одговорни уредник часописа Музикологија.

ivanamedic.com