Ciklus DRUŠTVO I DIGITALNI MEDIJI

Crtež kao metodološki alat čitanja gradskog pejzaža

Snežana Zlatković – biografija

Urbana struktura postaje sve složenija forma, i sve teža za percepciju, od same veličine, do prostornih vrednosti, odnosno posebnih aspekata iste. Stalni proces preobražavanja grada ima svoj dinamičan ritam. Prostorna i vizuelna koherentnost gradske celine koja odražava skup svih promena prostora (dinamičnih i statičnih) se ogleda kroz gradski pejzaž. Istražujući dinamičnost i statičnost svakog pojedinačnog trenutka izražene putem prostornosti gradskog pejzaža, uviđamo da transformacija istog u najvećoj meri determiniše pitanja percepcije, razumevanja stanja grada, ali i moguće fragmentacije jedne takve kompleksnosti. Istovremenim korišćenjem analognih i digitalnih tehnika proces otkriva nove mogućnosti za analizu skrajnutih prostornih konflikata. Usmeren je ka nevidljivom, nematerijalnom i njegovom odnosu prema onome što je neizgrađeno.
Izdvojene tri celine analiza (Mape metodologije – knjige ručnih crteža, Digitalni kolaži – mapiranje transformacija gradskog pejzaža sa fokusom na Novi Beograd i Fluid Air Drawing – Generalštab) su usmerene ka razrešavanju problematike sudara raznorodnih elemenata sa ciljem pronalaženja preseka urbanističkog stanja. Crtež tehnikom mapiranja se gradi između postojećeg i nastajućeg izgleda gradskog pejzaža, ali ne teži jasno definisanom broju analiza, već sagledavanju u seriji. Raslojavanjem raslojenog, postepeno se ukazuje na novo čitanje neprekidnog prostorno-vremenskog stvaranja od mikro do makro-arhitektonike. Sekundarni cilj predavanja je da ukaže na kompleksan istraživački proces, od mapa metodologije – knjiga ručnih crteža do digitalnih kolaža, i time postavi i pitanje upotrebe arhitektonskih alata u digitalnom dobu. U cilju što preciznijeg mapiranja, metodologija traga za odgovorima između ručnog crteža kao prvog kritičkog alata arhitekture, pa do kompjutera kao poslednjeg. Takva vrsta međuodnosa intuitivnog traga sa neponovljivom greškom, koji se ostavlja potezom ruke, i mehanizovanih digitalnih procesa, omogućava istraživanju da pomoću predloženog alata i njegove tehnike defragmentiše bilo koju zamršenu, haotičnu prostornu situaciju.

 

Ulaz slobodan