Циклус ДРУШТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

Цртеж као методолошки алат читања градског пејзажа

Снежана Златковић – биографија

Урбана структура постаје све сложенија форма, и све тежа за перцепцију, од саме величине, до просторних вредности, односно посебних аспеката исте. Стални процес преображавања града има свој динамичан ритам. Просторна и визуелна кохерентност градске целине која одражава скуп свих промена простора (динамичних и статичних) се огледа кроз градски пејзаж. Истражујући динамичност и статичност сваког појединачног тренутка изражене путем просторности градског пејзажа, увиђамо да трансформација истог у највећој мери детерминише питања перцепције, разумевања стања града, али и могуће фрагментације једне такве комплексности. Истовременим коришћењем аналогних и дигиталних техника процес открива нове могућности за анализу скрајнутих просторних конфликата. Усмерен је ка невидљивом, нематеријалном и његовом односу према ономе што је неизграђено.
Издвојене три целине анализа (Мапе методологије – књиге ручних цртежа, Дигитални колажи – мапирање трансформација градског пејзажа са фокусом на Нови Београд и Fluid Air Drawing – Генералштаб) су усмерене ка разрешавању проблематике судара разнородних елемената са циљем проналажења пресека урбанистичког стања. Цртеж техником мапирања се гради између постојећег и настајућег изгледа градског пејзажа, али не тежи јасно дефинисаном броју анализа, већ сагледавању у серији. Раслојавањем раслојеног, постепено се указује на ново читање непрекидног просторно-временског стварања од микро до макро-архитектонике. Секундарни циљ предавања је да укаже на комплексан истраживачки процес, од мапа методологије – књига ручних цртежа до дигиталних колажа, и тиме постави и питање употребе архитектонских алата у дигиталном добу. У циљу што прецизнијег мапирања, методологија трага за одговорима између ручног цртежа као првог критичког алата архитектуре, па до компјутера као последњег. Таква врста међуодноса интуитивног трага са непоновљивом грешком, који се оставља потезом руке, и механизованих дигиталних процеса, омогућава истраживању да помоћу предложеног алата и његове технике дефрагментише било коју замршену, хаотичну просторну ситуацију.

 

Улаз слободан