Ciklus
SRPSKI REČNICI OD VUKA DO DANAS
Povodom dvesta godina od prvog izdanja Srpskog rječnika

1. SVI SRPSKI REČNICI (6. 11)
Dr Nenad Ivanović,
Institut za srpski jezik SANU

2. DVA VEKA SRPSKOG RJEČNIKA (13.11)
Prof. dr Aleksandar Milanović,
Filološki fakultet

3. REČNIK SANU I NjEGOV NOVI TOM (20.11)
Dr Nataša Vulović, dr Marija Đinđić
i dr Danijela Radonjić,
Institut za srpski jezik SANU

4. AKTUELNA PITANjA
SRPSKE LEKSIKOGRAFIJE (27. 11)
Prof. Dr Rajna Dragićević,
Filološki fakultet

Mala sala Kolarčeve zadužbine,
utorkom u 18.00 sati
Ulaz slobodan