Циклус
СРПСКИ РЕЧНИЦИ ОД ВУКА ДО ДАНАС
Поводом двеста година од првог издања Српског рјечника

1. СВИ СРПСКИ РЕЧНИЦИ (6. 11)
Др Ненад Ивановић,
Институт за српски језик САНУ

У предавању под насловом „Сви српски речници“ др Ненада Ивановића говори се о развоју српских лексикографских идеја од 1790. године па до краја XIX века. Анализирају се лексикографске методе које су заслужне за различите приступе обради речи у овом периоду и упућује на њихово порекло у српској филологији XVIII и XIX века.

Предавање је конципирано као одговор на питање шта чини културу модерне српске лексикографије.

Предавање прати презентација.


2. ДВА ВЕКА СРПСКОГ РЈЕЧНИКА (13.11)
Проф. др Александар Милановић,
Филолошки факултет

3. РЕЧНИК САНУ И ЊЕГОВ НОВИ ТОМ (20.11)
Др Наташа Вуловић, др Марија Ђинђић
и др Данијела Радоњић,
Институт за српски језик САНУ

4. АКТУЕЛНА ПИТАЊА
СРПСКЕ ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ (27. 11)

Проф. Др Рајна Драгићевић,
Филолошки факултет

Мала сала Коларчеве задужбине,
уторком у 18.00 сати
Улаз слободан