Učestvuju:

dr Jelena Panić Maraš

Petar Arbutina

dr Slobodan Marković

Nebojša Jovanović

dr Ljubomir Erić

Mala sala Kolarčeve zadužbine

Ponedeljak, 6. 11. u 19,30

Ulaz slobodan.

Leksikon ljubavi i seksualnosti sadrži oko 2000 pojmova. Pisan je u duhu i tradiciji psihoanalize i psihodinamičke psihijatrije, a zasnovan na višedecenijskom psihoterapijskom radu sa osobama koje su u sferi ljubavi i seksualnosti ispoljavali probleme, smetnje, poremećaje i oboljenja. Osobe koje ne mogu da vole ne mogu da nađu zadovoljstvo i sreću u seksualnom životu. I suprotno, seksualni život bez ljubavi skoro da je nemoguć. Ljudima je potrebna ljubav da bi mogli sebi i svetu da prikažu prirodu svoje seksualnosti i njene mogućnosti.
Pored tematskih odrednica, Leksikon nudi kraće biografije najpoznatijih svetskih lekara, psihologa i drugih stručnjaka koji su dali doprinos razvoju i napretku psihologije seksualnosti.

Dr Ljubomir Erić, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Osnovne oblasti rada: izučavanje stanja straha, seksualnih poremećaja i psihopatologije kasne adolescencije, kao i primena psihoanalitičke psihoterapije u lečenju ovih poremećaja. Bavi se i izučavanjem psihologije i psihopatologije likovnog stvaralaštva.
Autor je više od sto pedeset stručnih i naučnih radova, kao i dvadeset monografija, knjiga i udžbenika.