BF: Marko Đoković

#BRATBETOVEN 3
Dirigent:
Gregor Majerhofer

Solista:
Ksenija Milošević, violina

J. Sibelijus: Tužni valcer
S. Hristić: Fantazija za violinu i orkestar
R. Šuman: Manfred uvertira
L. Berio: Interpretacija

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na tel. 0112630744