БФ: Марко Ђоковић

#BRATBETOVEN 3
Диригент:
Грегор Мајерхофер

Солиста:
Ксенија Милошевић, виолина

Ј. Сибелијус: Тужни валцер
С. Христић: Фантазија за виолину и оркестар
Р. Шуман: Манфред увертира
Л. Берио: Интерпретација

Организатор: Београдска филхармонија
Информације на тел. 0112630744