PROGRAM

L. van Betoven: Sonata op.111
Maestoso – Allegro con brio ed appassionato

Arietta: Adagio molto, semplice e cantabile

R. Šuman: Krajzlerijana op.16 (fantazija)

Aleksandra Radenković je rođena 1963. godine u Kragujevcu. Nižu i srednju Muzičku školu je završila u Kragujevcu, u klasi profesora Valerija Sigaljeviča i Jokut Mihailović. Klavirski odsek na FMU u Beogradu upisuje 1980. god. gde je je studirala u klasi prof. Zore Mihajlović i  prof. Igora Laska. Magistarske studije iz klavira završava 1987. god. u klasi prof. Arba Valdme. Dobitnik je nagrade Univerziteta umetnosti u Beogradu za najboljeg studenta klavirskog odseka 1983. i 1984. godine, kao i specijalnog priznanja Fakulteta muzičke umetnosti iz Fonda „Emil Hajek” 1985. god. za najperspektivnijeg mladog pijanistu.

Tokom školovanja, redovno je učestvovala na republičkim i saveznim takmičenjima i osvajala nagrade. Laureat je Republičkog takmičenja studenata klavira 1982, i dobitnik prve nagrade na Takmičenju iz solfeđa u Ljubljani iste godine.

Prvi solistički koncert je održala u svojoj petnaestoj godini. Kao solista  koncertirala je u Kragujevcu, Beogradu, Kruševcu, Nišu, Kraljevu, Čačku, Grožnjanu, Varaždinu i drugim gradovima. Snimala je za Radio Beograd, Radio Zagreb i u dva navrata nastupila sa Beogradskom filharmonijom. Paralelno sa solističkim, neguje i kamerno muziciranje u klavirskom duu i sa solo pevačima.

Pedagošku delatnost započinje 1984. godine kao profesor klavira u Muzičkoj školi „dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu. Za 15 godina pedagoškog rada, izvela je generacije mladih pijanista koji su uspešno nastavili svoje školovanje na Muzičkim akademijama u zemlji i inostranstvu. Od 1999.god. angažovana je kao stručni saradnik za klavir na Nastavnom odeljenju FMU iz Beograda u Kragujevcu. Sada je vanredni profesor na Katedri za klavir na FILUM-u u Kragujevcu gde predaje predmet Klavirska muzika. Pedagoški rad na FILUM-u krunisan je visokim plasmanima studenata na Međunarodnim takmičenjima komplementarnog klavira u Nišu, Kragujevcu, kao i u Sremskoj Mitrovici. Na Katedri za klavir predaje i predmet Umetnost izvođaštva od 2012. godine, tako da je svoje umetničko angažovanje proširila i na stručno-publicističku delatnost.

 

Organizator Centar za muziku

Ulaz slobodan