Izložba je otvorena do 22. septembra svakog dana od 10 do 20 sati, osim nedelje.

Izložba Nevene Vuksanović iz Beograda uodnošava animalnu formu prirode kojoj je umetnica posvećena od samog početka svog stvaralaštva sa čovekolikim objektima predstavljenim u stanju transformacije. Ovi čovekoliki objekti, kao i njihovi derivati, nastali su kasnije. Kao glavni lik ističe se figura žene, sa kojom se umetnica poistovećuje a potom se od nje distancira. Umetnica gradi objekte, gradeći odnos inspirisan ličnim stanjima, emocijama, snovima i bojaznima. Skulpturu gradi kao dokaz lične transformativnosti, tako je materija skulpture naslon duši pre nego putokaz, kroz neprestano unutrašnje previranje.

Msr novih likovnih medija Ana Stefanović

Biografiju umetnice možete pročitati ovde.

Kontakt: nevenagepard@gmail.com

https://www.facebook.com/nevena.vuksanovic.39