Oblicima o ženskosti
Milica Rakočević
30. 5 – 17. 6. 2023.
Likovna galerija

Izložba Milice Rakočević Oblicima o ženskosti preispituje pojam ženskog tela.

Potaknuta iskustvom trudnoće, porođaja i materinstva, umetnica istražuje materijale i tehnike skulptoralnog oblikovanja gradeći prepoznatljiv likovni jezik. Birajući,  katkad, da sačuva autonomiju materijala (terakota), autorka u radovima kombinuje drvo, metal, staklo, gumu, plastiku sa materijalima poput sunđera i plute, stvarajući likovne oblike bremenite snažnim duhovnim i psihološkim slojevima koje boji poimanjem i iskustvom femininog.

Prilazeći problemu ženskog tela iz jednog, nadasve, subjektivnog doživljaja, Milica istražuje i demistifikuje prostore ženske intime. Autorka istovremeno posmatra i biva posmatrana. Stilizacijom forme, telo je u skulpturi Milice Rakočević svedeno na atribut, simbol koji sadrži i emanira samu esenciju ženskosti. Pojam femininog se u Miličinim skulpturama sagledava kroz prizmu rađanja i materinstva kojom se uloga žene posmatra i tumači prevashodno ulogom majke.

Iskustvo ženskosti u skulpturi Milice Rakočević ugrađeno je u iskustvo umetničkog -ženskost je i polazište i ishod Miličinog umetničkog pregnuća. Kao žena, majka i umetnica, Milica oblicima u skulpturi preispituje odnos prema sopstvenom telu. Radove možemo čitati kao metamorfoze telesnog, duhovnog i psihološkog koje sobom nosi put u majčinstvo.

Tijana Duka

 

Tekst umetnice o izložbi – ovde

Biografija umetnice – detaljnije

 

Izložba će biti otvorena do 17. 6. 2023. radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 časova.