Neprolazno sad
Ana Radulović
20. 6 – 8. 7. 2023.
Likovna galerija

 

NEPROLAZNO SAD

„Kao i prvog dana, danas je prvi dan, upravo počinje, znam to sigurno, kasnije ću ga se sećati, malo po malo, čitav dan ću se samo rađati i rađati, uzalud, i pašće noć a da uopšte nisam ni postojao.“
(Samjuel Beket, Nemušto)

Problemom preobražavanja se kroz svoj rad bavim iskazujući ga i ispitujući kroz proces potpune metamorfoze kod pčele. S obzirom da je u pitanju jedna neiscrpna i mnogoznačna tema prebogata sadržajem, ovo istraživanje se ne zadržava samo na tematskom okviru i likovnom izrazu, već se dalje produbljuje specifičnošću likovnog postupka. Slike su nastale na prepariranom papiru, što je omogućilo prožimanje slikarskog postupka crtačkim iskustvom, ukazujući na mogućnosti preobražavanja i samog likovnog dela putem njegovih materijalnih elemenata. Crteži upućuju na drugačije uvide u slike, imajući ulogu delova koji nedostaju.

Životno iskustvo pčela, koje se na osnovu brojnih istraživanja može samo naslutiti, ali nikada u potpunosti sagledati i razumeti, navelo me je da promislim o isto tako nesagledivim procesima koji su deo ljudskog životnog iskustva, te da otvorim pitanje o identitetu i mogućnostima uvida u biće kao takvo. Pod time podrazumevam razlikovanje sebe od sopstvenog doživljaja sveta i onoga kako nas drugi doživljavaju, ali i celoživotnu potragu za svrhovitošću života, koja se nikada ne odvija jednosmerno i pravolinijski, već zahteva neprekidna i neuhvatljiva preoblikovanja, obnavljanja i postajanja. Sebi najpre bivamo strani, a zatim postupno sagledivi na osnovu onoga što smo izgubili i ostavili prilikom svakog novog presvlačenja koje preobražavanje podrazumeva. Kao stranci trajemo u istom svetu koji zadržava uspomenu na ono što smo bili, što jesmo i što već sada postajemo, a ipak možemo da prepoznamo sebe u drugome kao u ogledalu.

Ana Radulović

 

Biografija umetnice – detaljnije

 

Izložba će biti otvorena do 8. 7. 2023. radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 časova.