Mimikrija
Bogdan Đukanović
29. 8 – 15. 9. 2023.
Likovna galerija

MIMIKRIJA
U prirodi postoji ambivalentna povezanost otrova i njegovih estetičkih manifestacija. Razvijanje upadljive i jarke boje u cilju privlačenja plena može da služi otrovnim organizmima kao evolutivni mehanizam. Takva pojava je poznata pod nazivom agresivna mimikrija. Sličan pojam predstavlja Batesova mimikrija, koja označava adaptivni proces prema kom organizmi koji nisu otrovni preuzimaju izgled sličan onima koji jesu kako bi povećali šanse za preživljavanje.

Umetnik Bogdan Đukanović u okviru samostalne izložbe Mimikrija preispituje otrov i njegove estetičke manifestacije. Vođen interesovanjem za istraživanjem semantičkih sposobnosti materijala, umetnik upotrebom otrova ispituje savremeni doživljaj umetnosti. Termin mimikrija se u ovom slučaju koristi metaforički, kao oznaka ambivalentnosti procesa u kom se koncepti ili ideje maskiraju putem vizuelne privlačnosti.

Glavni gradivni element izložbe predstavlja otrov za pacove, industrijski obojen u jarku nijansu roze boje, čiji je vizuelni efekat dodatno pojačan u relaciji sa šljokicama i prirodnom lepotom kamena. Ostali izložbeni objekti, redimejd lepljive trake za muve posute svetlucavim šljokicama, pažljivo sakupljena prašina, reprodukcije na kamenu detalja preuzetih sa istorijskih kompozicija pod nazivom „Neverni Toma“, kao i crtež zvezde padalice u kamenu, podržavaju osnovnu ideju.

Kao celina, radovi Đukanovića stvaraju neobičnu sintezu i novu vrstu konvulzivne lepote koja u isto vreme otkriva groteskno u „lepoj umetnosti“ i provocira savremeni egzistencijalizam. Unošenjem doze nesigurnosti, koja nastaje kroz sukob vizuelne privlačnosti i potencijalne opasnosti otrova, umetnik pokušava da poništi ustaljene efekte koje umetnička dela izazivaju u izložbenim prostorima.

U susretu sa visokim nivoom kontrasta između značenjskih nijansi i izgleda objekata, publika dobija ulogu da odluči o kojoj vrsti mimikrije se radi, da li doživljavaju izložene objekte opasnim ili ne, kao i koliko su slične pojave rasprostranjene u njihovoj svakodnevnici. Vođen idejom da se nova značenja stvaraju u trenutku kada su pravila svakodnevnog života suspendovana, umetnik kreiranjem distorzija percepcije pokušava da proizvede mogućnost formiranja novih reakcija na ovakve pojave.

Kristina Sedlarević, kustoskinja izložbe

Bogdan Đukanović (1996, Aranđelovac) je završio osnovne i master akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića. Trenutno je student doktorskih umetničkih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Cilj njegove umetničke prakse je razvoj kritičkog mišljenja, kao i preispitivanje zastupljenih konvencija u društvu.

 

Izložba će biti otvorena do 15. 9. 2023. radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 časova.