K  O  N  K  U R  S
GALERIJE ZADUŽBINE
ILIJE M. KOLARCA
za izlagačku sezonu 2025.

Prijem radova: od 13. do 17. maja 2024.

Muzička galerija od 10 do 16 časova
ili na mejl adresu: galerijakolarac@gmail.com

Krajnji rok za podnošenje prijave je petak, 17. maj do 16 časova

Nepotpune i prijave pristigle nakon ovog roka
neće biti uzete u razmatranje.

Preuzimanje radova 20. maja od 10 do 16 časova.

Galerija Zadužbine Ilije M. Kolarca raspisuje konkurs za dodelu 10 izlagačkih termina za samostalna izlaganja u 2025. godini. Konkurs je otvoren od 13. do 17. maja 2024.

Uslovi za konkurisanje:

– odgovarajuća školska sprema (diploma FLU, FPU ili drugih umetničkih fakulteta) i/ili članstvo u umetničkim udruženjima (ULUS, ULUPUDS)

– da kandidat u proteklih 5 godina nije izlagao u okviru žiriranog programa Galerije

Način podnošenja prijave:

– fizički, ličnim dolaskom, odnosno, dostavljanjem konkursnog materijala na adresu Zadužbine Ilije M. Kolarca (Studentski trg 5, 11 000 Beograd)

– elektronskim putem, na mejl adresu: galerijakolarac@gmail.com sa naznakom IME I PREZIME – Prijava na konkurs za 2025.

Prilikom podnošenja prijave neophodno je dostaviti sledeći materijal:

popunjen obrazac prijave, odštampan dokument, odnosno u Word formatu, može se preuzeti u Galeriji ili u elektronskoj formi – ovde

3 originalna rada u slučaju da kandidat prijavu podnosi fizički, odnosno do 10 radova u digitalnoj formi u slučaju elektronske prijave (JPG format za fotografije, MP3 format za audio, MP4 format za video materijal i/ili link ka istom, pri čemu naziv fajla treba da sadrži odgovarajući tehnički opis  ̶  naziv rada, godina, medij/tehnika/materijal, dimenzije)

sažet koncept izložbe, odštampan dokument, odnosno u Word formatu

kratku radnu biografiju, odštampan dokument, odnosno u Word formatu

Kandidati koji prijave dostavljaju elektronskim putem biće mejlom obavešteni o njihovom prijemu.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kolarčeve zadužbine.

Napomene:

Odabrani kandidati su u obavezi da izložbu realizuju prema konceptu i detaljima konkursnog predloga na osnovu kojih im je dodeljen izlagački termin.

Izlagači su u obavezi da Kolarčevoj zadužbini po realizaciji izložbe ostave jedan autorski rad po ličnom izboru, a koji će ući u umetnički fond Zadužbine.

Zadužbina izlagačima ne obezbeđuje isplatu honorara i sredstava za pokrivanje troškova produkcije.

Za sva pitanja i dodatne informacije kontaktirajte nas putem mejl adrese galerijakolarac@gmail.com ili na brojeve telefona 011 218 57 94, 011 263 84 72 i 011 263 76 09.