MARIELA CVETIĆ
1:12:1
22. 12. 2023 – 13. 1. 2024.
Likovna galerija

Izložba 1:12:1 predstavlja završetak projekta Svet po meni započetog pre 10 godina. Prvo izlaganje bilo je 2013. godine u Galeriji Kulturnog centra Beograda (kustos Gordana Stanišić, autor teksta u katalogu Jasmina Čubrilo). Fotografije sa te izložbe kao veliki printovi izlagani su u različitim formatima i konceptima zajedno sa dokumentacijom o izložbi u Gete Institutu u Beogradu 2017. godine pod nazivom Das Unheiliche: o (ne)prevodivom, zatim u Kontakt galeriji SKC Kragujevac 2019 – 2020. godine, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019. godine, a kao deo grupne izložbe na Niškom salonu 12/2 u izboru kustosa Bojane Burić 2018. godine u Nišu.

Na ovoj izložbi, pored fotografija, predstavljeni su kolaži nastali ‘vraćanjem’ objekata izlaganih na izložbi Svet po meni rađeni uvećanjem prema malim kolekcionarskim u razmeri 1:12, sada ponovo u ravan, u dve dimenzije, ponovo u skali 1:1, sa ‘osama koordinatnog sistema’ kojima se čitaju njihove dimenzije. Druga vrsta kolaža predstavljena je u formi umetnikovih knjiga nastalih takođe od prvobitnog materijala prve izložbe, sa ili bez aktuelnih intervencija.

Medijski „fluidno“: od objekta, preko fotografije u sliku i knjigu  ̶  kolaž završava se projekat.

Iskorak iz ovog materijala je rad Izmeriti Tarkovskog tematski vraćen na početni koncept kuće, modela, repeticije, problema perspektive od velikog ka malom i vice versa, rađen po sceni sa snimanja filma Žrtva: i kad pravi (?) dom bude uništen, model (kopija) ostaje.

Projekat je praćen publikacijom „O razmeri: monumentalizovanje minijaturizovanog“ (autorke Jasmina Čubrilo i Mariela Cvetić, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2019) Problemi skaliranja (uvećanja i umanjenja) vezani za ovaj projekat bili su predstavljani u formi tekstova u zbornicima i na konferencijama, a među poslednjima je tematski broj časopisa Arhitektonskog fakulteta SAJ, 2022. pod nazivom Size: scale and proportion urednice Mariele Cvetić.

Mariela Cvetić

 

Biografiju možete pročitati ovde.

 

Izložba će biti otvorena do 13. 1. 2024. radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 časova.