О програму

Зашто је наш програм другачијих од осталих?

♪ Тренутно у предшколским установама и нижим музичким школама актуелни програми нису прилагођени детету као развојни стимуланс, нити садрже планове за децу најмлађег узраста, управо када је тај стимуланс најпотребнији.  Од свих облика даровитости, музичка даровитост испољава се најраније – око 3 године и зато је њен стимуланс управо у том периоду веома важан.

♪ Музичка радионица Чаробна фрула, намењена је деци узраста од 1 до 8 године. Едукативно музичка радионица осмишљена је по јединственом плану и програму музичких педагога и композитора, који су се детаљно бавили методиком наставе музичке културе у раду са најмлађима. Радионица се превасходно бави музичком едукацијом деце на непосредан и суптилан начин, где деца кроз разне врсте музичих игара, песама, дидактичих игара, ритмичких вежби, улазе у бајковит, чаробан свет музике.

Области и методологије којима се бавимо

♪ Увод у свирање кроз Орфову методологију. Орфовим методом, дете се будило у свету у којем је музички речник био уткан у покрет, говор, риму и инструментално и вокално извођење. Данас, преко три хиљаде школа у САД користи Орфову школску радионицу у својим основним програмима. Управо, захваљујући Орфовом инструментаријуму, у нашој радионици деца ће имати прилику да овладавају свирањем на истом. Орфов инструментаријум чине разне врсте удараљки – триангл, звончићи, кастањете, дрвени добош, металофон, звечке.

♪ Делакроз и еуритмија – слушање музике, развој ритма и одговор телом

♪ Свирање сопственим телом – Body percussion

♪ Тапшалице – развој ритма и моторике уз песму и покрет

♪ Увод у слушање музике  – вођено слушање музике прилагођено узрасту (кратке дечије песме и композиције или одломци у првокласним извођењима – Чајковски валцер цвећа, Бумбаров лет, Избор из Карневала животиња, Пећа и Вук, Годишња доба, Шеста симфонија Бетовена, Радецки марш – Штраус, Моцарт концерт за клавир и оркестар број 21)

♪ Учење музичких инструмената из симофнијског оркестра – једном месечно обрађује се одређен инструмент и тада на час долази професор тог инструмента, свира и показује деци технику добијања тона, изглед инструмента и уопштено представља деци како се тај инструмент прави

♪ Увод у певање – Учење дечијих и народних песмица (мелодија малог обима) у фнукцији интерпретације.

Зашто баш музика?

♪ У психо-физичком развоју деце музика има непроцењив значај. Наиме, научници су открили да су структуре које чине музику идентичне онима на основу којих функционише људски мозак. Највећу моћ музика показује у свом утицају на процес учења, развој мозга и организационих особина као и на целокупни нервни систем. Едукација у раном и  предшколском узрасту детета, сматра се најважнијом у развоју детета. Музика се показала као савршено средство у стимулативном и едукативном смислу. Радом кроз музику подстиче се равномеран развој леве и десне хемисфере мозга, где долази до бољег развоја синапси.

♫ У предшколском узрасту, веома је важно да дете слуша музику и да је укључује у сваку активност и игру. Бројна истраживања потврдила су да музичке активности (слушање, певање, свирање, стваралачко музичко изражавање и доживљавање) посредно и значајно утичу на све аспекте развоја тј целовиту личност детета.

Mузика нам помаже да:

♪ Развијемо слух

♪ Развијемо осећај за ритам

♪ Упознамо сопствене вокалне способности

♪ Схватимо свет око себе и искажемо лична искуства

♪ Развијемо моторику

♪ Подстакнемо машту

♪ Искажемо своје емоције

Циљеви

 • Развијање вештине комуникације кроз музику и у музици
 • Подстицање развоја апстрактног мишљења
 • Јачање интегратвних процеса у личности (психичких и физичких)
 • Подстицање процеса социјализације
 • Неговање говора као основе израза и комуникације и као почетног корака ка природном, правилном и интонативно прецизном певању
 • Развијање музичког памћења
 • Равијање слуха
 • Развијање ритма
 • Развијање моторике

План и програм похађања наставе

 • Музичка радионица за бебе и децу од 1 до 3 године, похађа се једном недељно у трајању од један сат
 • Музичка радионица за децу од 3 до 8 година, похађа се два пута недељно у трајању од 45 мин
 • Школа клавира за децу од 5 до 10 година, похађа се два пута недељно у трајању од 45 мин
 • Школа удараљки за децу од 5 до 14 година, похађа се једном недељно у трајању од један сат
 • ♪ Први пробни час је бесплатан!
 • ♪ Пријаве су обавезне и врше се путем email адресе bojana@carobnafrula.com или на број телефона 069/618-181

Задужбина Илије М.Коларца, Студентски трг 5

ИНФО: 0038169618181

www.carobnafrula.com

fb/muzickaradionicacarobnafrula

instagram/carobnafrulamuzickaradionica