Чаробна фрула организује викенд музичке радионице, намењене деци од једне до седам година.

Недеља

од 10 сати – узраст од једне до три године

од 11.30 до 12.30 – узраст од три до четири године

од 12.45 до 13.45 – узраст деце од пет, шест и седам година

 

♪♫♪♫♪  Музичка радионица Чаробна фрула, намењена је деци узраста од 3 до 8 година. Настала је као резултат вишегодишњег рада професора и магистра музичке академије Бојане Гавриловић, у раду са децом и младима од 3 до 18 година. Едукативно-музичка радионица осмишљена је по јединственом плану и програму музичких педагога и композитора, који су се детаљно бавили методиком наставе музичке културе у раду са најмлађима. Радионица се превасходно бави музичком едукацијом деце на непосредан и суптилан начин, где деца кроз разне врсте музичких игара, песама, дидактичких игара, ритмичких вежби, улазе у чаробан, бајковит свет музике.

♫ Од свих облика даровитости, музичка даровитост испољава се најраније – око 3 године и зато је њен стимуланс управо у том периоду веома важан.

♪ У психо–физичком развоју деце, музика има непроцењив значај. Музика се показала као савршено средство у стимулативном и едукативном смислу. Она позитивно утиче на развој сваког детета, јер радом кроз музику подстиче се равномеран развој леве и десне хемисфере мозга, где долази до бољег развоја синапси.

♫♪ У предшколском узрасту, веома је важно да дете слуша музику и да је укључује у сваку игру и креативност.

ЦИЉЕВИ

♪♫  Развијање вештине комуникације кроз музику и у музици

♪♫  Подстицање развоја апстрактног мишљења

♪♫  Јачање интегративних процеса у личности (психичких и фитичких)

♪♫  Подстицање процеса социјализације

♪♫ Неговање говора као основе израза и комуникације и као почетног корака ка природном, правилном и интонативно прецизном певању

Развијање музичког памћења

♪♫ ♪♫ Упознавање са музичким изражајним средствима (темпо, ритам, хармонија)

♪♫ ♪♫ Упознавање са богатом традицијом класичне музике кроз вођено слушање музике прилагођено узрасту (кратке дечије песмице и композиције или одломци у првокласним извођењима Бумбаров лет, Пећа и вук, Годишња доба Вивалдија, Шеста симфонија Бетовена, Рани и средњи опус Моцарта…и многа друга дела.

Акценат је превасходно на класичној музици, али дете може изабрати било коју врсту музике да научи да свира-дзез, народну, забавну, класичну!

Стога је наш план и програм другачији од осталих, јер у музичким школама није прилагођен детету као развојни стимуланс, нити садржи програме за децу најмлађег узраста управо када је тај стимуланс најпотребнији. Једна од методологија коју употребљавамо у нашој радионици, јесте и Орфова методологија. Орфовим методом, дете се будило у свету у којем је музички речник био уткан у покрет, говор, риму и инструментално и вокално извођење. Данас, преко 3.000 у САД користи Орфову школску радионицу у својим основним програмима. Управо, захваљујући Орфовом инструментаријуму који је прилагођен деци, у нашој радионици, деца ће имати прилику да овладавају свирањем на истом. Орфов инструментаријум чине разне врсте удараљки – триангл, звончићи, кастањете, дрвени добош, металофон и многи други. Поред наведених инструмената, дете ће имати прилику да се упознају и са другим инструментима попут виолине, гитаре, хармонике, флауте, фруле, саксофона и да чују звук сваког од њих. На наше часове долазе гостујући професори, који деци на најзанимљивији начин представљају наведене инструменте. Управо кроз контакт са инструментом, деца ће пожелети и да свирају неки од њих!

На крају школске године и за новогодишње празнике, организују се концерти на којима ученици радионице Чаробна фрула, наступају и показују своје музичко умеће као и савладаност програма. Самим наступом пред публиком деца се ослобађају и стичу самопоуздање, те је важност концерата самим тим већа.