Centar za nastavu stranih jezika Kolarčeve zadužbine organizuje seminare za usavršavanje profesora stranih jezika:

– SEMINAR PRIMENA DIGITALNIH ALATA I AUDIO-VIZUELNIH MATERIJALA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA – detaljnije

-SEMINAR DINAMIKA ČASA STRANOG JEZIKA: ELEMENTI, STRATEGIJE I AKTIVNOSTI ZA KONCIPIRANJE, REALIZOVANJE I EVALUIRANJE ČASA – detaljnije

Više informacija možete pogledati ovde.