Primena digitalnih alata i audio-vizuelnih materijala u nastavi engleskog jezika

Centar za nastavu stranih jezika Zadužbine Ilije M. Kolarca akreditovao je program stručnog usavršavanja za profesore stranih jezika Primena digitalnih alata i audio-vizuelnih materijala u nastavi engleskog jezika u Katalogu ZUOV-a zaveden pod brojem 887 (kompetencija K2, prioriteti 1, trajanje obuke: 3 nedelje putem Interneta, i obavezni završni jednodnevni seminar, bodova 28).

Program je namenjen profesorima koji imaju osnovno znanje rada na računaru i korišćenja interneta, kao i profesorima koji su već stekli iskustvo a žele da se usavršavaju u radu sa novim tehnologijama. Namenjen je kreativnim profesorima koji su otvoreni prema procesu stalnog stručnog usavršavanja kroz samostalno i grupno istraživanje mogućnosti IT-a i kroz razmenjivanje iskustava i materijala sa kolegama,
Kurs traje 4 nedelje, prve tri nedelje se izvodi online program a četvrte nedelje je obavezni deo neposredne nastave, kada je planiran celodnevni seminar uz druženje sa realizatorima i ostalim učesnicima seminara i dodela sertifikata.
Prve tri nedelje online obuke polaznici prate program i izrađuju nedeljne zadatke po svom sopstvenom tempu, onda kada im to najviše odgovara a sva komunikacija sa realizatorima je svakodnevna ali asinhrona, kroz forume i direktne audio, video i tekstualne poruke. Online obuka podrazumeva da svaki polaznik ima pristup kompjuteru sa internet konekcijom.
Realizatori će redovno pratiti proces napredovanja učesnika kroz praktičnu primenu stečenih znanja prilikom izrade nedeljnih zadataka. Učesnici će na početku svake nedelje dobijati listu sa spisakom obaveznih i dodatnih zadataka. Oni će sve kreirane materijale i aktivnosti postavljati u Google Classroom zatvorenoj zajednici i na svoj portfolio koji će biti otvoren za realizatore i ostale učesnike kako bi se podstakla interakcija među učesnicima. Sve aktivnosti i nedeljni zadaci su pažljivo kreirani, praktični i pružaju mogućnost polaznicima da ih urade prema svojim kompetencijama i interesovanjima. Za dobijanje sertifikata potrebno je kompletirati 80% zadataka.

Realizatori će redovno i neposredno pratiti proces kreiranja svakog pojedinačnog portfolija i aktivno učešće polaznika u Google Classroom diskusijama, i pružati neophodnu pomoć i podsticaj.

Neke od tema koje će se obrađivati na kursu su: upoznavanje sa Google Classroom i PBWorks viki platformama, vizuelni materijali u nastavi, Web2.0 Image pretraživači i Web2.0 Image editori; strip generatori; audio i video materijali u nastavi; YouTube, Vimeo i ESLvideo; alati za izradu audio materijala i alati za izrdu video materijala: Animoto, Photopeach, Prezi.

Potvrda o završenoj obuci biće izdata na kraju završnog seminara a za dobijanje sertifikata potrebno je kompletirati 80% zadataka.

Realizatori:
Profesori engleskog jezika Nataša Božić Grojić i Snežana Filipović

KALENDAR SEMINARA

Rok za prijavljivanje
17.02.2019 – 12.03.2019
Početak onlajn obuke 17.03.2019.
Završni seminar 14.04.2019.

Za seminar se možete prijaviti tako što ćete nam mejlom na adresu skola@kolarac.rs poslati ime, prezime, broj telefona, naziv seminara za koji se prijavljujete , datum početka seminara i uplatiti navedeni iznos na račun Kolarčeve zadužbine.

Za program je neophodno uplatiti 4000 dinara na račun Zadužbine Ilije M. Kolarca
Ukoliko škola plaća kotizaciju, profesor može zatražiti profakturu od Centra za nastavu stranih jezika na adresi skola@kolarac.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti mejlom i telefonom
1. Centru za nastavu stranih jezika:
skola@kolarac.rs

0112630 480
0112639 502

2, Snežani Filipović
sneza.filipovic66@gmail.com

0652200002

UPUTSTVO ZA UPLATU

Banka: Intesa
Primalac: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, 11000 Beograd
Svrha uplate: Seminar Primena digitalnih alata
Račun broj: 160-321162-91
Poziv na broj: (ništa se ne upisuje)
Šifra korisnika: 189
Iznos: 4000 dinara