Zadužbina Ilije M. Kolarca

upisuje polaznike na

SEMINAR

O INTERPUNKCIJI REČENICE U SRPSKOM JEZIKU

(8 časova)

Seminar je namenjen profesorima srpskog jezika,

prevodiocima, lektorima, redaktorima, novinarima

i urednicima medijskih i izdavačkih kuća

radi stalnog unapređivanja jezičke i govorne kulture.

 

Časovi će se održati

u subotu, 9. decembra 2017. godine,

od 9.30 do 17.30 sati.

 

Polaznici  dobijaju

potvrdu o pohađanju seminara,

akreditovanog

u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

 Program Seminara možete videti ovde, a prijavu

možete preuzeti ovde.

Cena seminara je 4.000 dinara.

Iznos treba uplatiti do 8. decembra 2017.

 

Popunjenu prijavu poslati na

Faks 30-31-711 ili na

E-mail: predavanja@kolarac.rs

 

Obaveštenja se mogu dobiti

na tel. 011/3282-467; 011/2637-609 i 011/2638-472