Zadužbina Ilije M. Kolarca

SAVET MLADIH – KOLARAC

JAVNI POZIV

Kao nastavak aktivnosti na razvoju publike, kao i na pomoći mladima da steknu profesionalno iskustvo u radu u instituciji, Kolarčeva zadužbina poziva mlade, uzrasta od 20 do 28 godina, buduće profesionalce kustose-istoričare umetnosti, da u naredne dve godine učestuvuju u radu Likovne galerije Kolarca.

Ciljevi Saveta mladih su:

– sticanje novih znanja o galerijskim poslovima

– učestvovanje u planiranju i kreiranju koncepta postavki izložbi

– promocija izložbi u Likovnoj galeriji i razvoj i širenje publike

– kreiranje novih programa u ovoj oblasti

JAVNI POZIV se odnosi na sve zainteresovane, studente redovnih, master ili doktorskih studija istorije umetnosti i drugih srodnih fakulteta i smerova.

Rad članova Saveta mladih finansijski se ne nadoknađuje.

Vreme angažovanja: februar 2020 – juni 2022.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

– biografiju kandidata

– motivaciono pismo (ne duže od jedne strane) sa predlogom sopstvenog viđenja razvoja i  afirmacije programa u Likovnoj galeriji Kolarca

– Dostavljanje prijava do 15.1.2020. (komunikacije@kolarac.rs).

Na osnovu prispemailto:komunikacije@kolarac.rslih prijava, utvrdiće se pojedinačni termini za intervjue sa prijavljenim kandidatima, u toku januara meseca.

– Rok za izbor Saveta mladih – 25. januar 2020.

– Za sve dodatne informacije, kontakt: Leposava Milivojević (komunikacije@kolarac.rs)