OTVORENI JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA PROMENADNIH KONCERATA

Nedeljom u 11 časova – sezona 2018/2019.

(za period septembar – jun)

 

Potrebno je dostaviti:

– predlog i opis programa kamerne muzike

(trajanje do 50 minuta bez pauze)

– kratke biografije učesnika u programu

– učenici i studenti preporuku profesora

– kontakt

 

Kolarčeva zadužbina obezbeđuje:

pokriće troškova Velike dvorane

i propagande koncerta

(plakati, programi, mesečno oglašavanje)

 

Rok za podnošenje prijava je 20. februar 2018.

Obaveštenje o rezultatima konkursa i terminima

biće poslato pismenim putem do 20. marta 2018.

 

Prijave poslati na adresu:

promenada@kolarac.rs