Nastavljajući pozitivnu praksu stečenu u realizaciji projekta TAKE OVER, u okviru programa Kreativna Evropa (2014-2017), Kolarčeva zadužbina je formirala novi Savet mladih koji će u naredne dve godine učestvovati u realizaciji programa Kolarca čiji cilj je primena novih tehnologija u većoj vidljivosti i dostupnosti programskih sadržaja.
Izabrani po javnom pozivu , članovi Saveta mladih su:
– Ana Anastasov, Fakultet dramskih umetnosti, smer Snimanje i dizajn zvuka
– Bogdan Đurić, Filološko-umetnički fakultet, smer Muzika u medijima
Prva prezentacija aktivnosti koje su inicijativa ovog Saveta, planirana je od septembra, kada počinje nova programska sezona Kolarca.