Muzička radionica Čarobna frula nastavlja sa radom od septembra.

Novi kursevi u Čarobnoj fruli – Škola udaraljki, Škola klavira, Muzička radionica za bebe, Muzička radionica za decu.

Dobrodošli!

Detaljnije informacije možete pronaći ovde.

,,Baš kao što humus u prirodi, čini mogućim cvetanje biljaka, tako jednostavna muzika, podstiče u detetu razvoj takvih moći koje na drugačiji način ne bi mogle procvetati”, Karl Orf.

♪  Muzička radionica Čarobna frula, namenjena je deci uzrasta od  jedne do osam godina. Nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada profesora i magistra Muzičke akademije Bojane Gavrilović u radu sa decom i mladima. Edukativno muzička radionica osmišljena je po jedinstvenom planu i programu muzičkih pedagoga i kompozitora, koji su se detaljno bavili metodikom nastave muzičke kulture u radu sa najmlađima. Radionica se prevashodno bavi muzičkom edukacijom dece na neposredan i suptilan način, gde deca kroz razne vrste muzičkih igara, pesama, didaktičkih igara, ritmičkih vežbi, ulaze u čaroban, bajkovit svet muzike.

Zašto baš muzika?

Reč muzika potiče od korena grčke reči muza. Mitologija nam govori da devet muza, nebeskih sestara koje vladaju pesmom, poezijom i drugim vidovima umetnosti i nauke, jesu kćeri Zevsove, kralja svih bogova i Mnemosine, boginje sećanja. Otuda, muzika jeste dete božanske ljubavi čije su milost, lepota i misteriozne isceljujuće moći duboko povezane sa nebeskim poretkom i sećanje na naše poreklo i sudbinu.

Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko treće godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.

U psihofizičkom razvoju dece muzika ima neprocenjiv značaj. Naime, naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku, identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina, kao i na celokupni nervni sistem. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. Edukacija u ranom uzrastu, kao i u predškolskom uzrastu, smatra se najvažnijom u razvoju deteta. Muzika se pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu. Ona pozitivno utiče na razvoj svakog deteta, jer radom kroz muziku podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.

♫♪ U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i da je uključuje u svaku igru i kreativnost. Brojna istraživanja poslednjih nekoliko decenija potvrdila su da muzičke aktivnosti (slušanje, pevanje, sviranje, stvaralačko muzičko izražavanje i doživljavanje) posredno i značajno utiču na sve aspekte razvoja, tj celovitu ličnost deteta. Naročito je istaknuta mogućnost i vrednost predškolskog perioda kao kritičnog perioda uticanja na muzički, odnosno opšti razvoj.  

CILJEVI

♪♫  Razvijanje veštine komunikacije kroz muziku i u muzici

♪♫  Podsticanje razvoja apstraktnog mišljenja

♪♫  Jačanje integrativnih procesa u ličnosti (psihičkih i fizičkih)

♪♫  Podsticanje procesa socijalizacije

♪♫ Negovanje govora kao osnove izraza i komunikacije i kao početnog koraka ka prirodnom, pravilnom i intonativno preciznom pevanju

Razvijanje muzičkog pamćenja

♪♫ ♪♫ Upoznavanje sa muzičkim izražajnim sredstvima (tempo, ritam, harmonija)

♪♫ ♪♫ Upoznavanje sa bogatom tradicijom klasične muzike kroz vođeno slušanje muzike prilagođeno uzrastu, kratke dečje pesmice i kompozicije ili odlomci u prvoklasnim izvođenjima Bumbarov let, Peća i Vuk, Godišnja doba Vivaldija, Šesta simfonija Betovena, Rani i srednji opus Mocarta… i mnoga druga dela

Muzičku radionicu Čarobna frula može da pohađa svako dete, sluhista ili nesluhista, jer se sluh može razviti pravilnim radom. Akcenat je prevashodno na klasičnoj muzici, ali dete može izabrati bilo koju vrstu muzike da nauči da svira -džez, narodnu, zabavnu, klasičnu!

Stoga je naš plan i program drugačiji od ostalih, jer u muzičkim školama nije prilagođen detetu kao razvojni stimulans, niti sadrži programe za decu najmlađeg uzrasta upravo kada je taj stimulans najpotrebniji. Jedna od metodologija koju upotrebljavamo u našoj radionici, jeste i Orfova metodologija. Orfovim metodom, dete se budilo u svetu u kojem je muzički rečnik bio utkan u pokret, govor, rimu i instrumentalno i vokalno izvođenje. Danas preko tri hiljade škola u SAD koristi Orfovu školsku radionicu u svojim osnovnim programima. Upravo, zahvaljujući Orfovom instrumentarijumu koji je prilagođen deci, u našoj radionici deca će imati priliku da ovladavaju sviranjem na istom. Orfov instrumentarijum čine razne vrste udaraljki – triangl, zvončići, kastanjete, drveni doboš, metalofon i mnogi drugi. Pored navedenih instrumenata, deca će imati priliku da se upoznaju i sa drugim instrumentima poput violine, gitare, harmonike, flaute, frule, saksofona i da čuju zvuk svakog od njih. Na naše časove dolaze gostujući profesori koji deci na najzanimljiviji način predstavljaju navedene instrumente. Upravo kroz kontakt sa instrumentom deca će poželeti i da sviraju neki od njih!

Sa muzikom, u našoj radionici deca će savladavati i govornu artikulaciju, kroz razne vrste brojalica, razbrajalica i poslovica. One služe, ne da bi ih deca učila napamet, već da bi slušala melodičnost i ritam govora, kao i sklop reči koji su njima bliski.

Predviđeno je da deca kod kuće slušaju izbor muzičke literature predviđen za obradu na sledećem času.

Na kraju školske godine i za novogodišnje praznike organizuju se koncerti na kojima učenici radionice Čarobna frula nastupaju i pokazuju svoje muzičko umeće kao i savladanost programa. Samim nastupom pred publikom deca se oslobađaju i stiču samopouzdanje, te je važnost koncerata samim tim veća.