Galerija Kolarčeve zadužbine dobitnik je Srebrne medalje Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Kolegijum Rektorata Univerziteta umetnosti, na predlog Fakulteta likovnih umetnosti, odlučio je da se Galeriji Kolarčeve zadužbine dodeli Srebrna medalja Univerziteta umetnosti za dragocenu podršku, značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta likovnih umetnosti.

Priznanje je uručeno 21. decembra na proslavi Dana Univerziteta umetnosti 2018.