K O N K U R S

GALERIJE KOLARČEVE ZADUŽBINE

za dodelu izlagačkih termina

za samostalne izložbe u 2024. godini

 

Prijem radova:

od 15. do 20. maja 2023.

Muzička galerija Kolarčeve zadužbine

od 10 do 16 sati

ili na mejl:

 

galerijakolarac@gmail.com

 

Uslovi:

– Odgovarajuća školska sprema

(FLU, FPU i ostali umetnički fakulteti)

ili članstvo u umetničkim udruženjima

– Tri originalna rada,

ili najviše 10 radova u digitalnoj formi,

300 piksela u jpg formatu,

(radovi sa konkursa moraju biti prikazani na izložbi)

– Kratka radna biografija

– Sažet koncept izložbe

Žiriranje:
21. maja 2023.

Podizanje radova:
22. maja 2023. od 10 do 16 časova

Kontakti:

0112185794, 0112638472, 0112637609

galerijakolarac@gmail.com

www.kolarac.rs

 

Krajnji rok za donošenje i slanje materijala mejlom je subota 20. maj 2023. do 16 časova.

Radovi pristili posle tog roka neće biti uzeti u obzir.