K O N K U R S
GALERIJE KOLARČEVE ZADUŽBINE
za dodelu izlagačkih termina
za samostalne izložbe u 2021. godini
Uslovi:
• Odgovarajuća školska sprema
(FLU, FPU i ostali umetnički fakulteti)
• Tri originalna rada,
ili najviše 10 radova u digitalnoj formi,
300 piksela u jpg formatu,
(radovi sa konkursa moraju biti prikazani na izložbi)
• Kratka radna biografija
• Sažet koncept izložbe

Prijem radova:
od 1. do 6. juna 2020.
Muzička galerija Kolarčeve zadužbine
od 10 do 16 sati
ili
na mejl:

galerijakolarac@gmail.com

Kontakti:
0112185794, 0112638472, 0112637609

www.kolarac.rs

mejl:

galerijakolarac@gmail.com