OTVORENI JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA PROMENADNIH KONCERATA

Nedeljom u 11 časova – za 2022. godinu

Potrebno je dostaviti:

– predlog i opis programa (poželjno je i jedno delo domaćeg autora) trajanje do 50 minuta bez pauze;

– kratke biografije učesnika u programu (do 1.000 karaktera);

– link (isključivo) ka video snimku izvođenja programa ili dela programa, ukoliko postoji;

– učenici i studenti prilažu preporuku profesora;

– termin koji bi vam odgovarao;

– kontakt;

Kolarčeva zadužbina pokriva troškove Velike dvorane i propagande koncerta

(plakati, programi, mesečno oglašavanje)

Podnošenje prijava je od 1. do 30. septembra 2021.

Obaveštenje o rezultatima konkursa i terminima biće poslato pismenim putem do 1. novembra 2021.

Prijave slati na adresu:

promenadnikoncerti@kolarac.rs

sa naznakom Promenada 2022.