OTVORENI JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA PROMENADNIH KONCERATA

nedeljom u 11 časova – za 2024. godinu

Potrebno je dostaviti:

– predlog i opis programa (poželjno je i jedno delo domaćeg autora) trajanje do 50 minuta bez pauze,

– kratke biografije učesnika u programu (do 1000 karatktera)

– link (isključivo) ka video snimku izvođenja programa ili dela programa, ukoliko postoji,

– učenici i studenti prilažu preporuku profesora

-termin koji bi vam odgovarao

(Promenadni koncerti se neće održavati u julu i avgustu)

– kontakt

Kolarčeva zadužbina obezbeđuje:

pokriće troškova Velike dvorane i najave koncerta

(plakati, programi, mesečno oglašavanje).

Podnošenje prijava je 1 – 30. septembar 2023.

Obaveštenje o rezultatima konkursa i terminima biće poslato pismenim putem do

1. novembra 2023.

Prijave poslati na adresu:

promenadnikoncerti@kolarac.rs

sa naznakom Promenada 2024.