OTVORENI JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA PROMENADNIH KONCERATA

nedeljom u 11 časova – za 2023. godinu

 

Potrebno je dostaviti:

– predlog i opis programa (poželjno je i jedno delo domaćeg autora) trajanje do 50 minuta bez pauze,

– kratke biografije učesnika u programu (do 1000 karatktera)

– link (isključivo) ka video snimku izvođenja programa ili dela programa, ukoliko postoji,

– učenici i studenti prilažu preporuku profesora

– termin koji bi vam odgovarao

(Promenadni koncerti se neće održavati u julu i avgustu)

– kontakt

Kolarčeva zadužbina obezbeđuje:

pokriće troškova Velike dvorane i propagande koncerta

(plakati, programi, mesečno oglašavanje).

Podnošenje prijava je od 1. do 30. septembra 2022.

Obaveštenje o rezultatima konkursa i terminima biće poslato pisanim putem do 1. novembra 2022.

Prijave poslati na adresu:

promenadnikoncerti@kolarac.rs

   sa naznakom Promenada 2023.