Izložba koja će biti otvorena od 25. novembra do 18. decembra 2020. godine, predstaviće 70 godina dugu istoriju Saveta Evrope i Evropske konvencije o ljudskim praviam biće praćena serijom događaja, kako uživo, tako i onlajn, koji će predstaviti aktivnosti Saveta Evrope u Srbiji.

Prezentacije i diskusije će biti posvećene temama ljudskih prava i vladavine prava, uz poseban naglasak na doprinos rada Saveta Evrope boljoj zaštiti prava građanki i građana Srbije, u skladu sa evropskim standardima.

Izložba je organizovana uz podršku projekta Saveta Evrope „Jačanje reforme pravosuđa u Srbiji“, koji finansira Savezna Republika Nemačka, koja i predsedava Komitetu ministara Saveta Evrope.