Đakomo Mejerber (1791-1864)

između G. Donicetija i Đ. Verdija

PREDAVANjE O KOMPOZITORU SA MUZIČKIM ILUSTRACIJAMA

prof. dr David Faiman (Izrael)

 

Organizator: Centar za komunikacije FLOU