Antropomorfne i apstraktne mašine

Tanje Vujinović – biografija

O izložbi

Antropomorfne i apstraktne mašine su uvod u višegodišnji projekat koji nastaje povodom dvadesetogodišnjice rada novomedijske umetnice Tanje Vujinović.

U ArtLabu Kolarca će biti prikazana dva segmenta iz njenog najnovijeg projekta koji kroz ključne tematske tačke kojima se bavila u prošlosti govori o rekreaciji, parkovima, meditaciji, agentima veštačkog uma i odnosu tela, svesti i tehnologije.

Njene instalacije se najčešće bave gradnjom tehnološkog “drugog”, pri čemu se služe raznim antropomorfnim i apstraktnim agentima. Konceptualno zasnovani objekti A i B, koji se pojavljuju u projektu, inspirisani su istorijom antropomorfizacije. Kao što bi Šeri Tirkl rekla, to su “objekti-uz-pomoć-kojih-mislilmo”. Objekat A predstavlja našu težnju ka stvaranju sintetičnog bića, dok objekat B zastupa ljudsko biće u prelaznom stanju – robomorfno biće koje postaje kiborg.

Virtuelni segment instalacije MetaVrt: Botovi koji će biti predstavljen u ArtLabu u prvi plan postavlja virtuelne agente koji stvaraju novu sadržinu koja se temelji na knjizi Tao Te Đing. Fizički deo instalacije u posebno napravljenim posudama sadrži neke od često korišćenih supstanci i time nas uvodi u premišljanje o savremenim praksama takozvanog uradi sam “biohackinga”.