Zadužbina Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5

AKREDITOVANI SEMINARI

ZA NASTAVNIKE I PROFESORE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

INTERPUNKCIJA REČENICE U SRPSKOM JEZIKU (8 časova)

Časovi će se održati u subotu 5. maja 2018.

Mala sala Kolarčeve zadužbine, 9.30 – 17.30

Predavači dr Duška Klikovac i dr Balša Stipčević

Programom seminara o interpunkciji rečenice u srpskom jeziku predviđeno je da se u uvodnom izlaganju (2 časa) govori o principima interpunkcije, o pravilima za pisanje zapete, dvotačke, crte i razlike između crte i crtice. Ukazaće se i na slučajeve upotrebe tih znakova koje Pravopis nije predvideo.

Najviše pažnje posvetiće se upotrebi zapete, koja je od svih interpunkcijskih znakova najčešća i u čijoj se upotrebi i najviše greši.

Za vežbanja je predviđeno 6 časova: interpungiranje odabranih tekstova na pripremljenom radnom materijalu (hendauti ili gotovi tekstovi – isečci iz novina, časopisa i knjiga) uz aktivno učestvovanje polaznika seminara.

Detaljnije pogledajte ovde.

SEMINAR O IZRADI ZADATAKA IZ SRPSKOG JEZIKA (8 časova)

Časovi će se održati u subotu 12. maja 2018.

Mala sala Kolarčeve zadužbine, 9.30 – 17.30

Predavači dr Duška Klikovac i dr Vesna Lompar

Programom seminara o izradi zadataka iz srpskog jezika predviđeno je da se u uvodnom izlaganju (2 časa) govori o vrsti zadataka, metodologiji njihove izrade, o odlikama uputstava u zadacima, odlikama zahteva, primera i o kriterijumima za njihov izbor, grafičkim rešenjima zadataka i osobenostima zadataka za takmičenja.

Za vežbanja je predviđeno 6 časova: izrada zadataka iz svih podoblasti srpskog jezika: fonetike, morfologije, tvorbe reči, leksikologije, sintakse i, onoliko koliko je to predviđeno Standardima za osnovno obrazovanje i Standardima za srednje obrazovanje, lingvistike teksta, pragmatike i dr.

Detaljnije pogledajte ovde.

Svi polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju seminara, akreditovanog u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Cena seminara je 4.000 dinara.

Obaveštenja se mogu dobiti na tel. 011/3282-467; 011/2637-609 i 011/2638-472.

Popunjenu prijavu poslati na faks 30-31-711 ili na mejl: predavanja@kolarac.rs