Циклус САВРЕМЕНО МАШИНСТВО  

 

ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО – технологије и концепти за развој индустрије

Проф. др Бојан Бабић

Машински факултет Универзитета у Београду

Петак,  12. 10. 2018.  у 18.00

Производно машинство као комбинација производних технологија инжењерских накука и техникама управљања производњом. Производне технике, производне технологије и производна кибернетика. Нови трендови аутоматизације и размене података у производним технологијама. Концепт Индустрија 4.0.

 

РОБОТИ И РОБОТИКА

Проф. др Драган Милутиновић,

Машински факултет Универзитета у Београду, члан Академије инжењерских наука Србије

Петак,  19. 10. 2018.  у 18.00

Роботи и роботика, историјат стање и перспективе развоја. Индустријски роботи, структура, кратак опис подсистема и класификација. Индустријска роботика као научна дисциплина, садржаји које обухвата. Примена индустријских робота и примери.

 

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА  И МОТОРНА ВОЗИЛА

Проф.  др Драган Алексендрић,

Машински факултет Универзитета у Београду

Петак,  26. 10. 2018.  у 18.00

Предавање се односи на савремену област вештачке интелигенције и њене примене на моторним возилима. Биће обрађене теме као што су: људски мозак и вештачка интелигенција, шта је то вештачка интелигенција и каква је будућност њене примене, које су њене могућности у решавању сложених проблема из области аутомобилске индутрије. Развој аутономних (роботизованих) возила (без возача), основни проблеми и могући начини решавања.

 

ПРИМЕНА SMART GRID ТЕХНОЛОГИЈА У ГРАДОВИМА

Доц.  др Александар Миливојевић, 

Машински факултет Универзитета у Београду

Петак,  2. 11. 2018.  у 18.00

Челници држава и влада Европске Уније поставили су серију захтевних климатских и енергетских циљева који треба да се постигну до 2020. године, познати као циљеви „20-20- 20“. Ту спадају смањење емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште у ЕУ за најмање 20% у односу на ниво из 1990. године, 20% употребљене енергије у ЕУ треба да настане из обновљивих извора, и смањење од 20% у употреби примарне енергије у поређењу са пројектованим нивоима, што треба да се постигне побољшањем енергетске ефикасности. Један од начина да се циљеви постављени од стране Европске Уније достигну јесте управо примена Smart Grid технологија, а нарочито њихова употреба у градским подручјима. Простор наше земље и њеног окружења нарочито је интересантан за примену ових технолигија.

На основу реалних потреба Градских управа за праћењем токова потрошње и производње енергије на нивоу града, као и потребе за осавремењавањем постојећих енергетских система и праћењем савремених трендова у области енергетске ефикасности настала је идеја о формирању информационог система чијом би се имплементацијом у енергетски систем града омогућило:

–          Креирање софтверског алата за помоћ при доношењу одлука у управљању градским потребама за енергетским ресурсима кроз израду енергетског биланса и плана.

–          Креирање система који представља обједињени регистар ресурса у енергетици за територију града Београда, који коришћењем Интернет технологија омогућује електронски пријем, ажурирање, претрагу, преглед података и израду извештаја.

Овим путем настао би информациони систем чији је задатак стратешко управљање енергетским ресурсима односно управљање расходима, чиме се обезбеђује поуздано снабдевање енергентима и унапређује енергетска ефикасност.

Мала сала Коларчеве задужбине – Улаз слободан