Циклус МЕТЕОРОЛОЗИ О ВРЕМЕНУ И  КЛИМИ

 

СУНЦЕ, ВРЕМЕ И КЛИМА

Проф. др Драгана Вујовић

Сунце је основни извор енергије за Земљу. Оно обезбеђује топлоту од које зависи време, а онда у средњем и клима. Апсорпција Сунчевог зрачења одређује Земљину средњу температуру и радијациони буџет. Расподела апсорбованог зрачења по географској ширини је главни покретач атмосферске циркулације. Сунчево зрачење и његове енергетске честице мењају састав атмосфере. Да ли и како варијације у Сунчевој активности утичу на температуру ваздуха? Каква је веза између реконструисаних података о температури ваздуха и броју Сунчевих пега у прошлости? Како Сунчева активност утиче на стварање облака? Шта показује анализа утицаја короналних рупа и активних региона на Сунцу на адвекцију хладног ваздуха у области Београда?

 

ПРОЈЕКЦИЈА БУДУЋЕ КЛИМЕ НА ЗЕМЉИ

Проф. др Владимир Ђурђевић
Комплексност климатског система Земље одувек је представљала изазов за разумевање промена климатских услова на Земљи током њене дуге геолошке историје, али и изазов да предвидимо промене које се могу очекивати у будућности. Овим предавањем биће приказан историјски развој разумевања климе Земље, као и тренутна знања у науци која нам боље него икада пре омогућавају да разумемо функционисање овог комплексног система. Промене које се могу очекивати у будуцности, од глобалних до регионалних размера, биће централна тема овог предавања.

 

КЛИМА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Проф. др Ивана Тошић

На предавању ће се објаснити шта је клима, а шта климатски систем. Одговориће се на питања: Шта су климатске промене? Који су узроци климатских промена? Шта су климатски фактори? Објасниће се разлика између унутрашњих и спољашњих фактора. Да ли је Србија подложна утицају климатских промена? Приказаће се резултати добијени анализом температура и падавина за територију Србије. Поред средњих вредности, анализираће се екстремне вредности (нпр. суше, топлотни таласи, интезивне падавине) који имају велики утицај на друштво и привреду.

 

ПОСЛЕДИЦЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА У ПРИРОДИ И ЖИВОТУ ЉУДИ

Доц. др Ана Вуковић

Климатски систем, који чине атмосфера, копнене и водене површине и живи свет на Земљи, функсионише као целина кроз циклусе размене енергије, воде и угљеника. Човек је својим активностима од индустријске револуције пореметио равнотежни циклус угљеника, што је довело до поремећаја релативно равнотежног стања климатског система. Топљење ледених површина, подизање нивоа мора и појава екстремних временских догадјаја представљају најзанчајније видљиве сигнале глобалног загревања. Живот људи је уско повезан са карактеристикама климатског система који га окружује, због чега је угрожена сигрност и квалитет живота већинског дела становништва на Земљи. Осмотрене и будуће пројекције утицаја климатских промена указују да је развијање способности прилагодјавања на убрзану променљивост животних услова један од главних задатака савременог друштва.