Mala sala u 19.30
Selektor Vitomir Teofilović
Voditelj Miodrag Stošić
Učestvuje više od trideset satiričara iz Srbije i regiona
Biće dodeljeno priznanje Beogradskog aforističarskog kruga “Prijatelj satire”
U saradnji sa Beogradskim aforističarskim krugom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČESNICI 38. NOVOGODIŠNjEG SATIRIKONA 2018.

Ljubivoje Ršumović
Dejan Pataković
Vitomir Teofilović
Dragutin Minić Karlo
Miljurko Vukadinović
Savo Martinović
Milivoje Jozić
Slobodan Simić
Aleksandar Čotrić
Bojan Ljubenović
Zoran T. Popović
Ninus Nestorović                                                                                                                                                                    Dragan Uskoković
Vesna Denčić
Miroslav Sredanović
Mitar Đerić Laki
Radovan Ristović
Dejan Milojević
Nenad Vučetić
Đorđe Otašević
Zoran Stanojević
Goran Radosavljević
Miodrag Stošić
Milovan Petrović Verkin
Igor Damnjanović
Dejan Dimitrijević Mita
Marina Aristo Marković
Ranko Pivljanin
Rade Đergović
Momčilo Mihajlović
Vladimir Dramićanin
Vladimir Ćalić
Aleksandra Filipović
Daliborka Šišmanović (Švajcarska)
Radoslav Tilger
Mile Đorđijoski (Makedonija)