Ciklus DRUŠTVO I DIGITALNI MEDIJI

Umetnost u doba veštačke inteligencije
Nema sumnje da je veštačka inteligencija ključna tehnologija našeg vremena i jedan od najvećih društvenih izazova pred nama. Kako umetnost može da nam pomogne u razumevanju ovog novog sveta koji veštačka inteligencija sve više prožima? I da li umetnost ima moć da izmeni pomalo dosadan, a pre svega opasan, binarni, master/slave narativ, koji se oko ove teme razvija.
Pokušaćemo da otkrijemo na koji način umetnici svojim radovima mogu pokrenuti formiranje aktivnog i kritičkog stava publike spram veštačke inteligencije. Da li umetnost može da nam pomogne da budemo otvoreni prema novim tehnologijama, a da sa druge strane kritički posmatramo i promišljamo ove inovacije.
Kroz predstavljanje radova umetnika koji pomeraju granice i pokreću razgovor o veštačkoj inteligenciji, mapiraćemo ključne teme i koncepte kroz koje umetnost može prići i demistifikovati ovu tehnologiju. Predstavićemo autore koji nam omogućavaju da vidimo šta se događa ispod površine, da postanemo svesni fizikalnosti, nevidljivih mreža i skrivenih infrastruktura koje čine osnov veštačke inteligencije.
Ovo predavanje deo je aktivnosti Centra za promociju nauke u okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, (European ARTificial Intelligence Lab), finansiranog kroz program Kreativna Evropa.

Petar Laušević
Savetnik za poslove međunarodne saradnje Centra za promociju nauke, uključen u projekte na preseku umetnosti, tehnologije i društva. Koristeći umetnost, ovi projekti pokušavaju da otvore razgovor i promene narativ oko veštačke inteligencije nadilazeći tehničke aspekte i bave se društvenim, ekološkim i političkim implikacijama ove ključne tehnologije našeg vremena. Paralelno sa svojim radom na naučnoj komunikaciji, radi kao istraživač saradnik u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Njegova istraživanja su u oblasti skladištenja energije i obnovljivih izvora energije sa fokusom na superkondenzatorima i gorivnim ćelijama.

Ulaz slobodan