Sreda 15.11.

Mala sala, u 19.30

Povodom 15.11. Evropskog dana muzikoterapije Slušaj svoj glas

Učestvuju: prim. dr sc. med. Ranka Radulović, psihijatar i muzikoterapeut, i Snežana Oluški, defektolog i kandidat za muzikoterapeuta

 

Povodom Evropskog dana muzikoterapije predavanje na temu Muzikoterapija i društvene zajednice, održaće prim. dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar i muzikoterapeut, i defektolog, kandidat za muzikoterapeuta, Snežana Oluški. Tema predavanja je primena muzikoterapije kod zdravih osoba, dece i odraslih, a u cilju podsticanja telesnog, duševnog i duhovnog zdravlja i razvoja, kao i prevenciji bolesti. Biće predstavljen psihoedukativni model muzikoterapije žalosti kao i originalne muzikoterapijske metode, čiji je autor dr Ranka Radulović. Na predavanju ćemo predstaviti naša iskustva u primeni ovih metoda u vankliničkim uslovima, savetovalištu, školskom okruženju i ustanovama socijalne zaštite.