Sreda, 4. mart u 18 sati
Mala sala
****************
Učestvuju:
Prof. dr Dragan R. Simić, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Ivan Vujačić, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Beogradu
Asist. MA Stevan Nedeljković, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Mr Dragan Živojinović, Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu
****************

Organizatori:
Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative
****************

Ulaz slobodan