Nedelja 17.12.

Mala sala u 13 sati

SVETSKI DAN ARAPSKOG JEZIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAPSKI KAO SVETSKI JEZIK
Dr Dragana Đorđević, docent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ARAPSKI U EVROPSKIM JEZICIMA – prezentacija studenata arapskog jezika

ARAPSKI U RIZNICI SRPSKE KULTURE
Miljana Šurlan, bibliotekar u Odeljenju obrade monografskih publikacija Narodne biblioteke Srbije

ARAPSKA POEZIJA
Dajana Ajub, lektor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i studenti arapskog jezika

Pozdravna reč: Ena Pavlović, predsednik Arapskog kulturnog centra i saradnik u nastavi Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Muzički program: Nenad Vještica Khan, tradicionalni instrument oud.

U saradnji sa Arapskim kulturnim centrom

https://akc.rs/