Mala sala, sreda 13. septembra, u 19.30. Učestvuju: dr Snežana Milinković, dr Aleksandar Jovanović, dr Aleksandar Jerkov, dr Boško Suvajdžić i urednice dr Ljiljana Banjanin, dr Persida Lazarević di Đakomo i dr Svetlana Šeatović.

Dvotomni zbornik o suncu i mesecu kod Južnih Slovena, Il SoleLuna presso gli slavi meridionali (izdavač del’Orso iz Alesandrije, 2017), čije su urednice Ljiljana Banjanin (Univerzitet u Torinu), Persida Lazarević Di Đakomo (Univerzitet „G. d’Anuncio“, Kjeti-Peskara), Sanja Roić (Univerzitet u Zagrebu) i Svetlana Šeatović (Institut za književnosti u umetnost u Beogradu), predstavlja svojevrsni tematski diptih u kome je 47 proučavalaca iz Bugarske, Italije, Makedonije, Nemačke, Poljske, Slovenije, Srbije, Ukrajine, Hrvatske, i Crne Gore dalo svoj doprinos na temu nebeskih tela, pre svega Sunca i Meseca, sa raznim svojim simbologijama (dan/noć, muški/ženski princip, racionalno/emotivno, pozitivno/negativno i dr.) te na temu kosmologije, ali i atmosferskih prilika (kiša, vetar, sneg, magla) u kulturama svih Južnih Slovena.

Prvi tom pokriva veliki vremenski raspon, počev od usmene tradicije južnoslovenskih naroda, preko humanizma, baroka, prosvetiteljstva, zaključno sa 19. vekom kada se bude želje naroda da se oforme u nacije. Drugi tom se odnosi na kraći ali istorijski veoma intenzivan period za Balkan, od početka 20. veka pa do današnjih dana: pogled prema nebeskim telima i odnos prema raznim kosmološkim aspektima odražava brojne ideologije ali i teoriju relativiteta, a sve je to i dalje, neizbežno, povezano sa usmenom tradicijom Balkana.

Ovaj zbornik, koji sadrži doprinose na raznim slovenskim i evropskim jezicima, karakteriše interdisciplinarnost i komparativnost na više nivoa, pre svega prvi tom, gde se naučnoj analizi Sunca i Meseca i ostalih nebeskih tela pristupilo sa stanovišta etnologije, istorije, književnosti, lingvistike, prirodnih nauka. Drugi tom je kompaktniji po pitanju metodologije s obzirom da je tema zbornika obrađena na osnovu brojnih književno-jezičkih teorija.

Iako sveobuhvatan, interdisciplinaran, komparativan, interkulturan i multikulturan, ovaj zbornik, međutim, nikako ne iscrpljuje zadatu temu: kao svaki naučni rezultat, i ovaj naučni proizvod-diptih omogućuje da se i dalje, sledeći liniju interdisciplinarnosti i komparativno, obradi tema nebeskih tela, ne samo u južnoslovenskom okruženju već svakako i šire.