Mala sala Kolarčeve zadužbine,

Studentski trg 5,

Sreda, 19. jun u 19.30

Ulaz slobodan

 

 

 

 

 

 

 

U č e s t v u j u:
akademik dr Jelena Guskova,
rukovodilac Centra za izučavanje savremene balkanske krize Instituta za slavistiku RAN, inostrani član SANU i ANURS
Đuro Bilbija,
glavni urednik portala „Fakti“
dr Miša Đurković,
direktor Instituta za evropske studije
prof. dr Branko Rakić,
redovni profesor na Pravnom fakultetu
prof. dr Milomir Stepić,
naučni savetnik Instituta za političke studije
i autor

 

Vladimir Kršljanin nije samo istaknuti društveni i politički delatnik savremene Srbije. On je i politički mislilac, koji argumentuje zašto Srbija treba da bude među liderima Slovena, ne pretvarajući se u periferiju Evropske Unije.

Srbija je, zajedno sa Rusijom, duhovni stub slovenskog sveta, što znači da su upravo one pozvane da spasu, kako jedinstvo Evrope, tako i sam mir na kontinentu.

Kršljanin brani taj zaključak svom snagom svoje duše i logikom razmišljanja. U potpunosti sam sa njim saglasan.

 

SERGEJ BABURIN, predsednik Međunarodne slovenske akademije, potpredsednik Državne Dume Rusije 2. i 4. saziva

(iz recenzije)