Ciklus PRETEČE ASTROBIOLOGIJE

Epikur: kosmos, materijalizam, redukcionizam
Kristijan Hajgens: kopernikanizam i uniformnost
Alfred Rasel Valas: evolucija!
Džon B. S. Holdejn: vizija i sinteza

Autorski ciklus predavanja dr Milana M. Ćirkovića, naučnog savetnika Astronomske opservatorije u Beogradu