Ciklus PODSTICAJ KREATIVNIM I ISTRAŽIVAČKIM IDEJAMA MLADIH
VODOPADI STARE PLANINE
Ratomir Veselinović, master geografije, stručni saradnik IS Petnica
Petak, 23. 11. u 18 sati.

Vodopadi na Staroj planini predstavljaju interesantnu geomorfološku i hidrološku pojavu u Srbiji. Na planini je u poslednjoj deceniji evidentirno na desetine vodopada, slapova i brzaka. Na predavanju će biti prezentovani rezultati istraživanja tokom 2012-2013. godine za potreba izrade master rada. Prostor koji je tada bio istraživan zahvatao je sliv Javorske reke ali će biti prezentovani i ostali najznačajniji vodopadi na Staroj planini.