Govore msr. Ana Kostić i msr. Miloš Vlainić, doktorandi na Univerzitetu u Gentu (Belgija). Mala sala, petak 29. septembar, u 18 sati.

Nuklearna fuzija je proces koji se odvija u Suncu i ostalim zvezdama i predstavlja energetski izvor univerzuma. Međutim, eksploatacija ovog energetskog izvora na Zemlji i uspostavljanje ekonomski isplativih fuzionih elektrana pokazalo se kao najkompleksniji naučno-tehnološki zadatak sa kojim se čovečanstvo ikada srelo. Iako je koncept demonstriran i fuzija ostvarena u zemaljskim uslovima još 1997, neophodno je dalje ulaganje intelektualnih i finansijskih kapaciteta na internacionalnom nivou. Tokom ove tribine, podeljene na dva dela, pokrićemo odgovore na nekoliko pitanja: Šta je nuklearna fuzija? Koji su uslovi neophodni za njeno komercijalno eksploatisanje na Zemlji? Zašto je vredno investirati intelektualne i finansijske kapacitete u ovaj energetski izvor? Da li fuzija napreduje i u kom smeru se sada kreće? Za kraj čitaćemo nekoliko primera iz popularnih časopisa, i ukazati na to kojim vestima možemo verovati, a kojima ne.