Predavanje profesora dr Vamika Volkana

PSIHOANALIZA I MEĐUNARODNI ODNOSI

Moderator dr Aleksandar Dimitrijević / profesor na Internacionalnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu

Govore:

Dr Maša Vukičević Marković / direktor Mreže psihosocijalnih inovacija (PIN)

Hans Fridrih Šreder / predstavnik UNHCR u Srbiji

Svetlana Velimirović / zamenik komesara u Komesarijatu za izbeglice Srbije

Ponedeljak, 22. oktobar, 19.30 sati, Mala sala Kolarčeve zadužbine

http://clio.rs/IMIGRANTI-I-IZBEGLICE_Knjiga_107882