Ciklus DECA I MLADI U SVETU NOVIH TEHNOLOGIJA
Ponedeljak, 24.2.
Mala sala, u 19.30

CRTANI FILMOVI U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU DECE I MLADIH
Predavač dr Olivera Aleksić Hil,
dečji psihijatar, Institut za mentalno zdravlje

U saradnji sa Društvom za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije

http://www.deaps.org/