Velika dvorana u 19.00

Predavač protojerej-stavrofor dr Miloš Vesin, Libertivil, SAD